Kulak Çınlaması

Ortamda sesli bir uyaran olmadan bir veya her iki kulakta ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denilmektedir. Algılanan ses; çınlama, uğultu, rüzgar sesi, şırıltı, tıslama yada makine sesi gibi değişik tonlarda ve özelliklerde tarif edilebilir. Bu sesler; yüksek veya düşük perdeli olabilir. Kulak çınlaması kişilerin sosyal yaşantısını ciddi boyutlarda olumsuz etkilemekle birlikte birçok hastalığın habercisi olabilir.

Kulak çınlaması neden olur?

Kulak çınlaması objektif tinnitus ve subjektif tinnitus olmak üzere 2’ye ayrılır.
Objektif tinnitus: Nadiren karşılaşılan dışarıdan net olarak duyulmasa da dikkatli dinleme ile muayenede de fark edilebilen çınlama nedenidir. İlaç yada cerrahi tedavisi mümkün olabilir.

Subjektif tinnitus: Kulak çınlamalarına en sık rastladığımız gruptur. Ortamdan ya da vücuttan kaynaklanan herhangi bir ses yokken algılanan seslerdir. En sık görülen sebepler olarak şunlar sıralanabilir:

 1. Stres, yoğun iş aktivitesi
 2. Çeşitli nedenlerle oluşan işitme kayıpları
 3. Orta kulak iltihapları
 4. Vücutta bazı vitamin, mineral eksiklikleri.
 5. Ses tramvası (Gürültülü ortamda bulunma)
 6. Kolesterol ve diğer yağların yüksek oluşu
 7. Meniere
 8. Hipertansiyon,
 9. Hormonal değişiklikler
 10. Psikolojik faktörler (depresyon , gerginlik)
 11. Kullanılan ilaçlar (aspirin,bazı antibiyotikler..)

Kulak çınlaması tedavi yöntemleri

Kulak çınlamasının tamamen geçmesi için spesifik bir tedavi yöntemi maalesef bulunmamaktadır. Ancak bu semptomun hafifletilmesi ve yönetilmesi mümkündür. Öncelikle, çınlamanın altında yatan nedenin belirlenmesi kritik öneme sahiptir. İşitme kaybı, iç kulak sorunları, kulak enfeksiyonları gibi durumlar özel tedavilere ihtiyaç duyabilir. Genel olarak kullanılan yöntemler arasında; işitme cihazları, ilaç tedavisi, tinnitus masker terapileri, meditasyon teknikleri ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır.

Sorularınız mı var?

Deneyimli uzman ekibimiz, teknolojinin tüm yeniliklerini içerisinde barından geniş işitme cihazı seçeneklerimizle size özel çözümler üretiyoruz!